Jakub Matějův ze Soběslavi

† ok. 1415

Na UK v Praze získal hodnost bakaláře (1389) a mistra (1392) svobodných umění a pak ještě (1411) bakaláře teologie. V l. 1410–11 byl rektorem UK a 1413 děkanem Fakulty svobodných umění. V Husově kvodlibetu (1411, s přezdívkou Sokrates) řešil kvestii Utrum omnis racionativus rector, supremi rectoris subditus legibus, debeat subditos precellere sapiencia et virtute (Zda musí rozumný vladař, podřízený zákony nejvyššímu vladaři, vynikat nad poddanými moudrostí a ctností).

Literatura:
◦ Magistri I. Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md