Vladimír Janák

* 2. 3. 1927 Prusy, okr. Přerov

Po absolvování Vyšší rolnické školy v Přerově (1948) a doplňkové maturity na gymnáziu v Brně, Antonínská ul. (1949), studoval filozofii a psychologii na FF MU; PhDr. 1953 (z psychologie). Působil v Psychiatrické léčebně v Kroměříži (1952–59), na Pedagogickém institutu v Olomouci (1959–63) a na PedF UP (1963–90).

Zabýval se optimalizací výukového procesu (zejména logiky), logickou sémantikou a posléze sémantikou přirozeného jazyka a epistemologií. V posledních letech se věnuje problému zabudování epistemologických struktur do jazyka.

Bibliografie:
Obecná psychologie (s J. Rosinou), 1963;
Základy logiky, 1972;
Základy formální logiky, 1973;
Sémantika pro pedagogy (s M. Chráskou), 1990.

Časopisecké příspěvky:
Algorithms and Decision Nets in Pedagogy, Teorie a metoda 1975;
Stručný nástin nauky o definicích, AUPO 1987.

jšt