Jan z Borotína

† 1458

Na UK získal hodnost bakaláře (1400) a mistra svobodných umění (1410); v l. 1415 a 1422 byl děkanem artistické fakulty, v l. 1425–26 rektorem (kališnické) univerzity. Na Husově kvodlibetu (1411) rozebíral kvestii Utrum sensaciones fiunt per extramissiones virtutum ab organis sensitivis (Zda k jednotlivým smyslovým vjemům dochází skrze zaměření smyslových orgánů navenek), na kvodlibetu Michala z Malenic (1412) kvestii Utrum omne principium mathematice, cuius obiectum primarium est quantitatis, sit necessarium (Zda je matematika zabývající se kvantitou nezbytná) a na kvodlibetu Prokopa z Kladrub kvestii Utrum lapides et metalla generari in nubibus sit possibile quemadmodum in visceribus terre (Zda je možné, aby kovy a kameny vznikaly v oblacích tak, jako vznikají v útrobách země). V r. 1450 na artistické fakultě četl a komentoval Alfraganovo dílo De differenciis. Napsal řadu rozprav a komentářů.

Bibliografie:
Proemium aphorismorum Hippocratis (PUK X H 23, f. 48b);
Liber Ysagogarum ad Tegni Caleni (PUK X H 16, f. 15a);
Lectura Meteorum (1433) (PUK VII E 9, f. 107a);
Continuatio expositionum canonum tabularum (Kapit. Praha O 1, f. 114a);
Preambulum super leccionem Alkabicii (1454) (PUK IX B 9);
Epistola ad Ioh. Capistranum (hradecká: Kapit. Praha N 50, f. 145a), (litická: Kapit. Praha N 50, f. 151a).

Literatura:
◦ Magistri Ioh. Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ F. M. Bartoš: Doktor J. B. a kronika starého kolegiáta, Jihočeský sb. historický 1950;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md