Jan (Fraňkův) z Berouna

* 14.–15. století

Na UK získal titul bakaláře (1404) a mistra svobodných umění (1410); v r. 1407 byl zapsán na právech. V r. 1414 byl děkanem artistické fakulty. Původně byl Husovým stoupencem, záhy však přešel na stranu jeho odpůrců; na koncilu v Kostnici svědčil v jeho neprospěch. Na Husově kvodlibetu (1411) odpovídal (pod přezdívkou Gracianus) kvestii Utrum lex pure humana canonica legi evangelice in aliquo quoad direccionem hominis sit adversa (Zda je čistě lidský kanonický zákon v něčem protikladný zákonu evangelia, když je lidským nařízením). Rovněž na kvodlibetu Prokopa z Kladrub mluvil na filozofickoprávní téma: Utrum policias regi per iura legalia sit utilius et melius quam iura naturalia (Zda je účelnější a lepší spravovat stát za pomoci kodifikovaného práva, nebo za pomoci přirozeného práva).

Literatura:
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md