Jan z Jemnice

* 15. století

Patří k raným poděbradským humanistům. Na UK se v l. 1449–50 střídal s M. Jiřím z Meziříčí ve čtení Aristotelových Ethicorum. V l. 1457–58 zastával úřad rektora (kališnické) univerzity.

Literatura:
◦ R. Urbánek: První utrakvistický humanista Šimon ze Slaného, LF 1938;
◦ F. Šmahel: Humanismus v době poděbradské, 1963;
◦ Dějiny Univerzity Karlovy I, 1995.

md