Jan z Mýta

* 1405

Na UK se stal bakalářem (1385) a mistrem svobodných umění (1387) a také bakalářem teologie (1400). V r. 1394 byl děkanem artistické fakulty a 1395–96 rektorem UK. Patřil k vyhledávaným profesorům; byl učitelem Jana Husa (za jeho rektorátu získal Hus hodnost mistra svobodných umění), Štěpána z Pálče, Jana z Litoměřic, Jakoubka ze Stříbra, Jeronýma Pražského, Vavřince z Březové ad. Uvádí se jako autor kvestie Utrum dictis sanctorum indubie sit adherendum. Dochovaly se jeho rekomendace a zlomky z výkladu žalmů.

Bibliografie:
◦ Rekomendace: Magister iste optimus (1391; PUK VIII E 5, f. 120a–122b; X C 3, f. 154a–155b);
Oportet equa de equis predicari (1393; PUK X C 3, f. 135 a; Kapit. N 14, f. 47a);
Laudamus iuvenem verecundum (1393; Kapit. N 14, f. 47b);
Sanabatur laborans (1393; Kapit. N 14, f. 48b);
Nomen virtutibus equas (1393; Kapit. N 14, f. 48b);
Dignus est et philosophus vocetur (1394; PUK X C 3, f. 125b–127a). Nedochovala se jeho řeč při korunovaci královny Žofie Bavorské (1400).

Literatura:
◦ V. Flajšhans: Předchůdci Husovi, VČAV 1905;
◦ A. Podlaha: Promluva při povýšení Jana Husa za bakaláře, ČKD 1918;
◦ B. Ryba: Promoční promluvy mistrů artistické fakulty Mikuláše z Litomyšle a J. z M., 1948;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ Dějiny UK I, 1995.

md