Jan z Příbrami

* asi 1387 Příbram

† 20. 12. 1448 Praha

Na UK získal hodnost bakaláře (1409) a mistra svobodných umění (1413); v r. 1420 byl děkanem artistické fakulty. V r. 1417 na kvodlibetu M. Prokopa z Kladrub řešil kvestii Utrum sit possibile, quod accidens per virtutem infinitam preter subiectum existat (Zda je možné, aby akcident existoval mimo svůj subjekt prostřednictvím nekonečné síly). V husitském hnutí se po počátečním radikalismu stal představitelem a mluvčím jeho pražského konzervativního křídla. V r. 1421 byl v únoru spolu s Jakoubkem ze Stříbra tábority dotazován k jejich eucharistickému sporu s pikarty a v červnu inicioval kněžskou synodu, která – za předsednictví J. z P., Prokopa z Plzně, Jakoubka ze Stříbra a Jana Želivského – přijetím čtyř pražských artikulí položila základ utrakvistické věrouky. Spolu s mistry Křišťanem z Prachatic, Jakoubkem ze Stříbra a Prokopem z Plzně patřil k mluvčím Prahy v jejích sporech s Táborem. V l. 1427–36 musel žít mimo Prahu, když v Praze neuspěl pokus o převrat. Jako člen českého poselstva na basilejském koncilu (1437) těžce nesl neúspěch při konečných jednáních o kompaktátech (vyhlášených na sjezdu v Jihlavě 1436). V l. 1439–48 – po smrti Křišťana z Prachatic (listopad 1439) a za Rokycanovy nepřítomnosti v Praze – zastával (spolu s Prokopem z Plzně) funkci administrátora českého kališnického duchovenstva. Po r. 1442 podporoval Jana Rokycanu v jeho ideových a diplomatických snahách. Napsal řadu spisů iniciovaných dobovými spory a polemikami.

Bibliografie:
Apologia, K. Höfler: Geschichtschreiber der hussitischen Bewegung in Böhmen 2, Wien 1865;
Tractatus pro communione utriusque speciei, E. Birk: Monumenta conciliorum generalium saeculi XV, 2, 1873;
Tractatus parvus de bello, J. Goll: Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der Böhmischen Brüder 2, 1882;
Contra articulos Picardorum, J. Döllinger: Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters 2, München 1890;
De corpore Cristi (píseň), ed. A. Škarka, Sb. filologický 12–13, 1940–46;
De conditionibus iusti belli, F. Seibt: Hussitica, Köln 1965;
Bellandi materiam concernit infrascriptum, H. Kaminsky: A History of Hussite Revolution, Berkeley 1967.

Literatura:
◦ OSN;
◦ F. M. Bartoš: Literární činnost M. Jana Rokycany, M. J. P., 1928;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ Slovník latinských spisovatelů, 1984.

md