Jan Protiva z Nové Vsi

† 7. 9. 1430 Plzeň

Iohannes Protiwa de Nova villa. – Kněz pražské diecéze, který je znám především jako první kazatel v kapli sv. Mláďátek neboli Betléma (1391–96). Připomíná se jako autor několika moralistních postil. Později se stal Husovým rozhodným protivníkem. – Kapli Betlémskou v r. 1391 založili staroměstský měšťan Kříž (věnoval pozemek a dům) a člen dvora krále Václava IV. Jan z Milheimu (finančně zabezpečil obživu kazatelů). Dozor nad kaplí, v níž se mělo kázat česky, byl svěřen univerzitě. Kazateli kaple se stali také Jan Štěkna, Štěpán z Kolína, Ondřej z Brodu, Jan Hus (od března 1402), Jakoubek ze Stříbra.

Bibliografie:
Sermones de tempore et de sanctis per circulum anni (Vídeň NB 4136);
Dicta (Summa seu Sermones de tempore), (Olomouc, Kapit. 100);
Sermones (Vratislav UK I F 609, f. 201a, 204a);
Sermo (Praha Kapit. F 21, f. 123a).

Literatura:
◦ OSN;
◦ K. Krofta: Kněz J. P. z Nové Vsi a Chelčického „mistr Protiva“, ČČM 1900;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md