Jan Štěkna

* 14.–15. století

Na UK získal hodnost bakaláře (1373) a mistra svobodných umění (1376) a rovněž bakaláře (1391) a mistra a profesora teologie (1403). V r. 1393 kázal v kapli Betlémské. Byl členem cisterciáckého řádu. Připomíná se také jako lektor v Litomyšli (1391) a jako profesor krakovské univerzity (1400). Patřil k protivníkům Husovy strany.

Bibliografie:
Carcer anime; Sermo ad populum factus apud Carmelitas contra Wikleff contra remanenciam panis (Wien NB 4314, f. 135b);
Collecta ex dictis diversorum doctorum contra Ioh. Wikleff et contra tractatum de corpore Christi Stanikonis et alium tractatum Ioh. Hus, qui ponunt remanenciam panis in sacramento altaris (Wien NB 4314, f. 136a);
Sermones.

Literatura:
◦ F. M. Bartoš: Husův učitel Dr. J. Š. a Kaple Betlémská, Věstník ČAV 1949;
◦ F. M. Bartoš: Dvě studie o husitských postilách, 1955;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md