Jan Vavřincův z Bzence (Račic)

* 14.–15. století

Iohannes Lurini de Bzenecz, de Raczicz. – Na UK získal hodnost bakaláře (1403) a mistra (1408) svobodných umění; byl žákem Šimona z Tišnova. K r. 1402 se připomíná jako student vídeňské univerzity. V Husově kvodlibetu (1411, s přezdívkou Chilo) odpovídal kvestii Utrum intenciones secunde sint res positive, sibi invicem essencialiter subordinate (Zda jsou pojmy druhé intence skutečnými věcmi bytostně podřazenými sobě navzájem). V r. 1417 se zdržoval na Moravě, později působil jako mistr na nitranské škole.

Bibliografie:
Ad primus articulum Reverendissimi dico: Quod posui unam posicionem et actum scolasticum, 1417 (Brno SOA Cerr II 133, f. 375a–87b).

Literatura:
◦ Magistri I. Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md