Zdeněk Javůrek

* 11. 5. 1930 Svalava (Podkarpatská Rus)

Po maturitě na gymnáziu v Olomouci (1949) studoval filozofii na Fakultě společenských věd VŠ hospodářské v Praze; 1966 PhDr. V l. 1953–54 působil na VUT, v l. 1954–90 na FÚ ČSAV. Zabýval se různými aspekty problematiky dialektiky v dějinách filozofie a zejména v rámci marxistické filozofie, otázkami metod přírodních a společenských věd a také kritikou některých nemarxistických filozofických koncepcí.

Bibliografie:
Dialektika obecného a zvláštního se zvláštním zřetelem ke vztahu předmětů historického materialismu a materialistické dialektiky, 1963;
Dialektika a systémový přístup (s J. Zemanem), 1979.

Časopisecké příspěvky:
Několik poznámek k diskusi o vztahu principu nespornosti a dialektiky, FČ 1959;
Dialektika a metafory, FČ 1965;
Vztah formální a dialektické logiky, FČ 1966;
Člověk a svět u K. Marxe, FČ 1969;
Československá filozofie přítomnosti jako „integrace“ idejí a problémů, Stranickost marxisticko-leninské společenské teorie a filosofie, FČ 1971;
Ideologická úloha filozofických koncepcí Frankfurtské školy, FČ 1973;
Dialektika a systémový přístup, Vyústění buržoazního racionalismu, FČ 1978;
K pojetí logiky u Hegela a v marxismu-leninismu, FČ 1982;
Filozoficko-sociologické problémy sociálního poznání, FČ 1983;
Ke kritice „neoliberalistického“ a neokonzervativního v pojetí objektivity v metodologii společenských věd, FČ 1985;
Člověk jako přetvářející subjekt a osvobození práce, FČ 1987;
K některým společenským a lidským souvislostem techniky, FČ 1988;
Humanistický aspekt politické kultury, Některé předpoklady a aspekty formování „nového myšlení“, FČ 1989.

r