Jaromír Jermář

* 10. 7. 1922 Frenštát p. Radhoštěm

Do r. 1938, do obsazení čs. pohraničí Němci, žil v Opavě. Maturoval na reálném gymnáziu v Praze (1941) a na obchodní akademii ve Zlíně (1944). V r. 1953 získal doktorát filozofie na UK v Praze; kandidátem filozofických věd se stal v r. 1964. Prošel různými dělnickými i administrativními zaměstnáními, v l. 1954–85 (do svého penzionování) působil jako vědecký pracovník FÚ ČSAV. Od r. 1989 pracuje jako středoškolský profesor. Soustřeďoval se hlavně na filozofickou problematiku etnických vztahů. Publikoval také literárně (Květen, Výtvarné umění aj.; básně Tyto a jiné dny, jež nemohly vyjít v 50. letech, byly uveřejněny v r. 1994 v příloze Tvaru).

Bibliografie:
„Právo na domov“ a německý revanšismus (se Šnejdárkem, Kopalem, Berounskou), 1962;
Heimat – ein „deutsches“ Problem, 1966;
Právo na domov, 1967;
Česká otázka rediviva? 1971.

Časopisecké příspěvky:
FČ, Výtvarné umění, Květen, Lidová demokracie, Obrana lidu, Práce aj.

Předmluvy:
◦ G. B. de Mably: Výbor z díla (př. s M. Renským), 1958;
◦ Katalog k výstavě Josefa Peci, 1971;
◦ M. Mohrt: Námořní pevnost, 1974.

a