Jan Jesenský

* 1566 Vratislav

† 21. 6. 1621 Praha

Také Jessenius, z Velké Jeseně. – Jeho otec Balthasar J. přesídlil před tureckým nebezpečím z Uher do slezské Vratislavi. Studoval nejprve ve Vratislavi, pak ve Wittemberku a v Lipsku a nakonec od r. 1588 lékařství v Padově. V r. 1595 promoval jako doktor lékařství. Vrátil se do Wittemberka, kde jako profesor lékařství byl tělesným lékařem kurfiřta saského. V r. 1600 přesídlil do Prahy a na doporučení Tychona Brahe se stal tělesným lékařem Rudolfa II. a pak i Matyáše. V r. 1618 byl rektorem pražské univerzity. V práci Pro vindiciis, contra tyrannos zastával názor, že stavové mají právo svrhnout špatného panovníka, a to i násilím. Zúčastnil se stavovského povstání a byl popraven na Staroměstském náměstí.

Rektorský portrét J. J. z počátku 17. století

Byl humanistickým učencem, se zájmy o lékařství, filozofii i kosmologii. Kosmologické zájmy ho nakonec přivedly do Prahy, ke spolupráci s Tychonem Brahe. Byl znamenitým chirurgem, r. 1600 předvedl v Praze první veřejnou pitvu. Působil v diplomatických službách českých stavů proti Ferdinandu II. – Vycházel původně z aristotelského a ptolemaiovského nazírání na svět. Jeho Zoroaster znamenal spolu s příklonem k heliocentrismu zřetelný průnik prvků novoplatonismu. Zcela originální byla v českém prostředí jeho práce s ideami dominikánského rebela G. Savonaroly, "italského Luthera", jehož spis Universae philosophiae epitome vydal z rukopisu r. 1596 v Praze. V posledním období svého života se vracel ke svým filozofickým východiskům.

Bibliografie:
Zoroaster seu philosophia de universo, Wittemberg 1593;
Programma de origine et progressu medicinae, Wittemberg 1600;
De plantis, Wittemberg 1601;
De cute et cutaneis affectibus, Wittemberg 1601;
Anatomia historica, accessit de ossibus tractatus, Wittemberg 1601;
Vita et mors Tychonis Brahei, Hamburg 1601;
Institutiones chirurgicae quibus universa manu medendi ratio ostenditur, Hamburg 1601;
De generatione et vitae humanae periodis, Hamburg 1602;
Pro vindiciis, contra tyrannos, oratio, Frankfurt 1614, Praha 1620;
De animae humanae immortalitate dissertatio, 1618;
De sanguine vena secta demisso judicium, 1618;
Relatio historica de rustico bohemo cultivorace, Hamburg 1628;
Popis pitvy konané roku 1600 v Praze, př. F. Stiebitz (Antropologická knihovna sv. 5), 1934;
Traktát o kostiach, př. F. Šimon, 1981.

Literatura:
◦ K. Svoboda: J. J. "Zoroaster", LF 1922;
◦ E. Pick: J. de Magna Jessen, Studien zur Geschichte der Medizin 1926;
◦ Dějiny exaktních věd, 1961;
◦ J. Polišenský: Jan Jessenský-Jessenius, 1965;
◦ M. Bokesová-Uherová: J. J. (K 400. výročiu narodenia), 1966;
◦ M. Bokesová-Uherová: J. J., humanistický učenec a bojovník, 1971;
◦ S. Sousedík: J. J. jako ideolog stavovského povstání, FČ 1992;
◦ S. Sousedík: Filosofie v českých zemích, 1997.

jh