Otokar Jozífek

* 1872 Kly u Mělníka

† 5. 10. 1919 Praha

Vlastním jménem Josef Dyrhon. – Působil jako sociolog a publicista. Zabýval se především problémem charakteru a jednoty evropského lidstva. Jako protestant považoval poněkud mechanisticky za hlavní hybný motiv jeho vývoje reformaci, a to nikoli pro její obsah, nýbrž pro její určující vliv na utváření evropské společnosti. Později se zabýval vlivem reformace na charakter lidí a tyto poznatky aplikoval zejména na české hospodářské a politické dějiny.

Bibliografie:
České strany politické. Česká inteligence a český lid, 1901;
Dvě generace Zeithammrů, 1901;
Česká krise – česká otázka, 1902;
Jaký je zděděný charakter českého národa. Separatism uherských Slováků, 1903;
Karlínsko, 1904.

Časopisecké příspěvky:
Dějinná příčinnost, ČM 1912.

Literatura:
◦ L. Stěhule: O. J. (J. Dyrhon), ČM 1919.

ih