Josef Kachník

* 13. 5. 1859 Nivnice u Uherského Brodu

† 3. 12. 1940 Praha

Po absolvování gymnázia (Třebíč, Uherský Brod) vystudoval v Olomouci teologii; ThDr. 1887. Po vysvěcení na kněze (1883) působil v Dubu na Moravě a pak v Olomouci jako vikář metropolitního chrámu (1884–89) a vicesuperior semináře (do 1894). Od r. 1894 byl profesorem fundamentální teologie, křesťanské filozofie a posléze i mravouky na TF v Olomouci, v l. 1922–27 přednášel mravouku na TF UK. Poté se vrátil do Olomouce, kde měl funkci kanovníka a v r. 1930 „stanul v čele kapituly jako první prelát a dómský děkan“ (M. Hruban).

Ve svých publikacích zpracovával z přísně katolického hlediska především etickou látku (jeho základním spisem je rozsáhlá Ethica catholica generalis), některé jeho studie se týkají otázek historickofilozofických, estetických a pedagogických. Jako nivnický rodák a patriot (v 80. a 90. letech se účastnil vlasteneckého hnutí na Moravě) věnoval pozornost i osobnosti a dílu J. A. Komenského. – Na konci 19. a v první polovině 20. století psali o tématech křesťanské mravouky – vedle K., P. Vychodila, E. Kadeřávka, J. Novotného, M. Habáně – také Jan Nepomuk Stárek (Katolická mravověda, 1884), František Syllaba (Náboženství základem mravnosti, 1886), Karel Lev Řehák (Katolická mravouka, 1893), Antonín Vřešťál (Katolické mravouky, 1924), Josef Vrchovecký (Přirozená mravouka? 1929) ad.

Bibliografie:
De natura entis, 1892;
Historia philosophiae, 1896;
Dějiny filosofie, 1904;
Práce, 1906;
Ethica socialis, 1909;
Ethica catholica generalis, 1910;
Časové otázky pedagogické, 1912;
Lidské vášně a jejich výchova dle T. Akvinského, 1916;
Mravní charakter, 1930;
Mravnost a krasouma, 1931;
Vlastenecké vzpomínky na Nivnici, Třebíč, Uherské Hradiště, Olomouc a Prahu, 1937.

Časopisecké příspěvky:
Vychovatelské listy, Hlídka (např. O filosofii sv. Augustina, 1910).

Literatura:
◦ OSN;
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ M. Hruban, in J. K.: Vlastenecké vzpomínky, 1937;
◦ J. Patočka: J. K. (nekrolog), ČM 1941.

jg