Adolf Kajpr

* 5. 7. 1902 Hředle-Horovice

† 17. 9. 1959 Leopoldov

Maturoval na Arcibiskupském gymnáziu v Praze-Bubenči. V r. 1928 se stal členem Societas Jesu (SJ) a začal studovat v belgické Lovani, v r. 1932 byl vyslán na filozofická studia do Innsbrucku, kde se také stal doktorem filozofie. Za války byl vězněn v koncentračním táboře Dachau. Působil především v oblasti intelektuálního vzdělávání vysokoškoláků při chrámu sv. Ignáce v Praze. Byl redaktorem časopisu Katolík, v němž publikoval filozofické články, ovlivněné J. Maréchalem. Typická pro něho byla jasnost, srozumitelnost, aktualizace. V r. 1950 byl protiprávně odsouzen na 12 roků do vězení. Podílel se v něm na intenzívní filozofické výchově spoluvězňů; chápal ji jako cestu k rozšíření jejich vzdělání, nebo i jako nutnou podmínku k tajnému vysvěcení.

Bibliografie:
◦ V. Vaško: Neumlčená, 1990;
◦ J. Jandourek: Prorok a novinář, Perspektivy. Příloha Katolického týdeníku 1993, č. 2;
◦ F. Mikulášek: Za zdí a beze zdí, 1994;
◦ J. Pavlík: Budou vás vydávat soudům, 1995.

Literatura.

◦ V. Novotný: Martyr Christi. A. K. SJ (1902–1959), 2020.

ma