Jiří Kánský

* 16. 4. 1930 Praha

Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze 3 (1949) absolvoval studium filozofie na VŠPHV v Praze (1940–53). V l. 1953–56 působil jako odborný asistent na katedře společenských věd na Vysoké škole zemědělské v Nitře. V l. 1956–59 byl interním vědeckým aspirantem na katedře filozofie FF KU v Bratislavě, kde také obhájil kandidátskou dizertaci. Na této katedře pak pracoval (s výjimkou let 1964–65, kdy byl redaktorem časopisu Predvoj) jako odborný asistent, od r. 1966 jako docent. Za publikování článku vyjadřujícího nesouhlas se sovětskou okupací ČSSR a objasňujícího její příčiny byl z FF propuštěn a jeho práce nesměly být uveřejňovány ani citovány. V l. 1972–90 pracoval ve Slovenské pedagogické knihovně v Bratislavě. Po politické rehabilitaci se vrátil na katedru filozofie a dějin filozofie FF KU, kde působil až do odchodu do důchodu (1995). Spolupracoval s řadou redakcí novin, časopisů, rozhlasu (v oblasti etické problematiky), přednášel na Univerzitě třetího věku v Bratislavě a ve velké míře i pro veřejnost. V r. 1993 byl na dvouměsíčním studijním pobytu na univerzitě v Dortmundu.

Ve své pedagogické, vědecké a publicistické práci se věnoval problémům sociální filozofie a zejména etiky. Z výchozí koncepce neortodoxního pojetí marxistické etiky přešel vývojem k současné evoluční etice a utilitarismu pravidla. Evoluční etiku, opírající se o neodarwinismus, pokládá za podnětnou v dílčích otázkách, např. v problému vzniku morálky, ovlivnění morálky prostřednictvím geneticky zakódovaných informací, a tím i objasnění některých všelidských morálních hodnot. Především se však snaží o rozvíjení utilitarismu pravidla (R. B. Brendt), který na rozdíl od utilitarismu činu (J. J. C. Smart) uznává potřebu normativnosti v etice; tím zabraňuje zkreslování klasického utilitarismu, prohlubuje jej a aplikuje na všechny současné morální problémy společnosti i jednotlivce. Zaměřuje se na praktickou (aplikovanou) etiku, zejména na etiku hospodářství a etiku vědy.

Bibliografie:
Čo je zmyslom nášho života? 1961;
Morálka dnes a zajtra (s M. Machovcem, M. Marušiakem), 1963;
Štastie a životný štýl, 1970;
Etika a řízení lidských zdrojů, 1996.

Sborníky:
Smysl všeobecného vzdělání při univerzitním studiu, 50. rokov Univerzity Komenského, 1970;
Specifičnost úlohy morálky v lokální politice, Lokálna moc v transformačnom procese, 1995;
Etika filozofie? Súčasné podoby filozofie a filozofovania na Slovensku, 1996.

Časopisecké příspěvky:
Kategorija ščastja v marksistskoj etike, Vestnik Moskovskogo univerziteta, ser. VIII, 1961;
Etika kritická anebo apologetická? Filozofia 1966;
Morálka a moralizování, Nová mysl 1968;
Kvalita v práci vědeckých knihoven, Knižnice a vedecké informácie 1990;
Působí etika v naší politice? Etika 1991;
Podstata a význam praktické etiky, Filozofia 1994;
Etika vztahu ke zvířatům, Filozofia 1995.

a