Karel Kára

* 4. 2. 1923 Záluží u Mostu

† léto 1988 Praha

Narodil se v rodině horníka. Otec byl za politickou činnost od r. 1943 do konce války v koncentračním táboře Dachau. – Od 1. 8. 1942 do 31. 12. 1944 byl totálně nasazen v Berlíně. Po návratu z vojenské prezenční služby maturoval v září 1947 na gymnáziu v Chomutově. Poté studoval na VŠPS v Praze, kterou zakončil v únoru 1952; RSDr. 1952. V l. 1949–53 působil jako asistent a odborný asistent na VŠPHV a PF UK v Praze. Od ledna 1954 pracoval až do své tragické smrti jako vědecký pracovník, postupně ve FÚ a SÚ a posléze ve Výzkumném středisku pro otázky míru a odzbrojení ČSAV v Praze. Kandidaturu filozofických věd obdržel 30. 5. 1963 (dizertace Charakter lidově demokratické revoluce) a docenturu 1. 8. 1966 (spis s obdobnou, dále rozpracovanou problematikou). V první polovině 70. let byl předsedou Čs. sociologické společnosti a v 70. a 80. letech členem redakční rady SČ.

V 50. l. a počátkem 60. let se plně věnoval výzkumu teoretických otázek lidové demokracie, především pak analýze revolučních procesů, které v těchto zemích probíhaly od konce 2. světové války do r. 1948. Svými obsáhlými konkrétními studiemi těchto procesů přispíval k překonání jednostranných dedukcí, které namnoze v diskuzích o jejich charakteru převládaly. Výsledkem byly dvě monografie, které zpracoval společně s Jiřím Houškou. V 60. letech přecházel postupně k výzkumu problematiky války a míru, která pak už zůstala trvale v popředí jeho zájmu. Ve svých pracích usiloval o syntetický pohled na tuto problematiku. Pozornost věnoval i vybraným aspektům konkrétního empirického výzkumu, zejména pojímání války a míru jednotlivými sociálními skupinami v různých typech zemí. V první polovině 70. let se věnoval souběžně také společenské problematice Romů u nás.

Bibliografie:
Otázky lidové demokracie (s J. Houškou), 1955;
Charakter narodno-demokratičeskoj revoljucii (s J. Houškou), Moskva 1958.

Sborníky:
◦ Ke společenské problematice Cikánů v ČSSR (ved. kol.), 1975;
Attitudes of War and of Peace of Different Social Groups in Countries of Different Social Economic Systems, sb. International Peace Research Association (IPRA), 1970.

Časopisecké příspěvky:
Některé základní problémy charakteru současné epochy, FČ 1964;
K otázce násilné a pokojné formy socialistické revoluce, FČ 1965;
On the Marxist Theory of War and Peace, Journal of Peace Research (Oslo) 1968, č. 1.

jhk