Kašpar Knittel

* 7. 2. 1644 Kladsko

† 11. 12. 1702 Telč

V říjnu r. 1660 se stal členem Tovaryšstva Ježíšova v Kladsku. Noviciát v Brně absolvoval v l. 1661–62. V l. 1663–67 působil v Jindřichově Hradci, v Nise a ve Vratislavi (zde vystudoval teologii a stal se na univerzitě postupně profesorem matematiky, etiky, logiky a filozofie). Byl stoupencem aristotelského peripatetismu. Ve spise Via regia ad omnes scientias et artes při výkladu různých postupů poznání se zmiňuje také o "universálním umění" k pěstování kterékoli vědy, o něž se pokoušel R. Lullus (1230–1315; jeho myšlenku formalizace logických aktů, mechanického modelování logického myšlení ocenil i G. W. Leibniz). Po tříletém působení v Českém Krumlově a ve Vídni působil opět v Praze, od 14. 11. 1699 jako rektor univerzity.

Bibliografie:
Theses ex universa theologia scholastica, 1672;
Cosmographia elementaris propositionibus physico-mathematicis proposita, 1673, 2. vyd. Norimbergae 1674;
Via regia ad omnes scientias et artes, hoc est: ars universalis scientiarum omnium, artiumque arcana facilius penetrandi, 1682, Norimbergae 1691, Augustae Vindelicorum 1759;
Aristoteles curiosus et utilis in quo centum praecipue questiones peripateticae problematicae disputantur, 1682;
Theses curiosores ex universa Aristotelis philosophia a F. W. Pachta de Rajowa defensae, 1682.

Literatura:
◦ Dějiny exaktních věd, 1961;
◦ K. Hubka: The Late seventeenth-century Lullism in C. K. Via regia, Collectanea Franciscana 1981;
◦ I. Čornejová, A. Fechtnerová, Životopisný slovník, 1986;
◦ S. Sousedík: Filosofie v českých zemích, 1997.

jh