Petr Kolář

* 2. 12. 1961 Olomouc

Studoval na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (1981–82) a na PřF UP (1982–87, matematická informatika); RNDr. 1987, CSc. 1993. V r. 1992 absolvoval pobyt jako Masaryk Fellow of the University of London, 1994–95 The American Studies Program Fellow of the American Council of Learned Societies. Od r. 1989 je zaměstnán na FÚ AV ČR, v současné době je vedoucím pracovní skupiny logiky. Na FF UK přednáší filozofickou logiku. Jako hostující badatel působil na univerzitách ve Finsku (Helsinki, Turku, Tampere), Velké Británii (Londýn) a USA (Chapel Hill, NC). V r. 1995 obdržel Cenu Josefa Hlávky. Je členem Gesellschaft für analytische Philosophie, The Association for Foundations of Science, Language and Cognition, The Czech National Committee of the International Union for History, Methodology and Philosophy of Science. Je rovněž členem ediční rady časopisu pro analytickou filozofii Organon-F.

Jeho obor a specializaci představuje logika, filozofická logika, filozofie logiky, neklasické logiky, logická analýza přirozeného jazyka, analytická filozofie a metaetika. Zabývá se zvláště vztahem filozofie a logiky, povahou a teoriemi pravdy, pojmem faktu v analytické filozofii a logice, intenzionální logikou (především transparentní intenzionální logikou P. Tichého) a její aplikací v analýze přirozeného jazyka, deontickou logikou a logickým usuzováním v morálním diskurzu (ve spolupráci s V. Svobodou) a logicko-filozofickými aspekty vágnosti.

Bibliografie:
Logika a etika (s V. Svobodou), 1997;
Argumenty filosofické logiky. Úvod do analytického myšlení, 1997;
Pravda a fakt, 2002.

Sborníky:
O vícehodnotových interpretacích deontické logiky, Proceedings of the Symposium LOGICA '89, ed. V. Svoboda, I. Zapletal, 1990;
Logical Analysis of Action Sentences, Abstracts of the 9th Int. Congres of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Vol. I – Logic, Uppsala 1991;
Intensional Analysis of Action Sentences, Proceedings of the Int. Symposium LOGICA '91, ed. V. Svoboda, I. Zapletal, 1992;
The Great Fact and its Tiny Rivals, Proceedings of the Int. Symposium LOGICA '92, ed. V. Svoboda, 1993;
On the Nature of Facts (s P. Maternou), Philosophie und Logik, ed. W. Stelzner, Berlin – New York 1993;
Vagueness without Tolerance, Proceedings of the 8th Int. Symposium LOGICA '93, ed. P. K., V. Svoboda, 1994;
„Linguistic“ Facts, Logik und Mathematik (Perspectives in Analytical Philosophy), ed. I. Max, W. Stelzner, Berlin – New York 1995;
Corresponding to What? Proceedings of the 9th Int. Symposium LOGICA '95, ed. T. Childers, P. K., V. Svoboda, 1996;
◦ editor a spoluautor hesel z logiky ve Všeobecné encyklopedii, 1996–97;
Jak netolerovat sorites, Paradox ve vědě a filosofii, ed. J. Nosek, 1997;
Indirect Correspondence and Tarskian Truth, The Nature of Truth, ed. J. Peregrin, 1997.

Časopisecké příspěvky:
Logická struktura vět o jednání I–III (s V. Svobodou), FČ 1992;
Ascribing an Action, From the Logical Point of View 1992, č. 1;
A Plea for Facts, From the Logical Point of View 1992, č. 2;
O definici a pojmu toho, co není (s P. Maternou), Organon-F 1994;
Řeč faktů a logika, FČ 1994;
„Fact“-language and the Structure of „Linguistic“ Facts, Prager Bulletin of Mathematical Linguistics 1994;
On Truth: Correspondence, Coherence, Compromise, Königsberg 1996, č. 1;
V Maternově světě pojmů, FČ 1996.

a