Jan Korec

* 27. 12. 1856 Protivanov

† 16. 7. 1913 Urbanov u Telče

V l. 1876–80 vystudoval klasickou filologii a filozofii na pražské FF. Zaměřoval se na klasickou filologii, ale J. Durdík u něho vyvolal zájem také o filozofii a estetiku. Jako historik filozofie se věnoval zejména řeckému myšlení.

Bibliografie:
Několik myšlenek o filosofii idealismu a realismu a filosofii vůbec (dizertační práce), 1879;
Příspěvek ku Platonovu Filebu se zvláštním zřetelem ke stupnici dober na konci dialogu stanovených, 1887;
Úvaha o některých zprávách o Herodotovi posud za pravé pokládaných, 1891.

Literatura:
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ Lexikon české literatury 2/II, 1993.

md