Alois Kořínek

* 16. 4. 1914 Kostelany u Kroměříže

† 15. 7. 1969 Campo Verano (Řím)

Gymnázium navštěvoval na Velehradě a poté v Praze-Bubenči. V r. 1936 se stal členem jezuitského řádu (SJ). Filozofická studia absolvoval v holandském Nijmegen; v r. 1939 tam obhájil licenciát z filozofie. Válečná léta prožil v terezínském koncentračním táboře. Po válce pokračoval ve studiu teologie na Heytroph College v Anglii. Doktorát filozofie získal na římské Gregoriáně, kde pak také přednášel teodiceu, kosmologii a přírodní filozofii.

V Komentářích k Aristotelovým spisům (1956), Kosmologii (l960) a v řadě článků a recenzí v italských filozofických časopisech (Analecta Orientale, Civiltá Catholica) se dotýkal hermeneutiky aristotelských spisů ve srovnání s aktuálními přírodovědeckými tématy (otevřený vesmír, čas a prostor, creatio directa a creatio continuo, kauzální princip, homogenita a izotropie univerza). Byl ovlivněn maréchalovskou metodou (dynamickým intelektualismem), navazoval na pozdější stanoviska Josepha de Finance (Connaissance de l'etre), Louise Leayho (L'inéluctable Absolu) nebo Berharda J. F. Lonergana (Insight).

ma