Jan Evangelista Kosina

Jan Evangelista Kosina

* 22. 12. 1827 Josefov

† 10. 12. 1899 Olomouc

Po absolvování gymnázia v Břežanech a studiích filozofie a práva na univerzitách ve Lvově a Praze působil krátce jako vychovatel, poté jako gymnaziální profesor v Hradci Králové (1853–67) a Olomouci. (Jedním z jeho olomouckých žáků byl moravský kulturní pracovník, literární kritik Hynek Babička, 1855–80.) V r. 1877 byl jmenován zemským školním inspektorem v Praze. Spolu s J. Havelkou založil pedagogický časopis Komenský. V ČČM a Světozoru uveřejňoval příspěvky k otázkám českého jazyka, literatury a estetiky. Na přelomu 70. a 80. let patřil k stoupencům „směru národního“; v polemice proti „kosmopolitům“ vycházel z předpokladu, že „umění je napodobením či vlastně přerozováním všehomíra, pokud v částečnosti své může být postižen“. Výbor ze svých studií vydal v knize Hovory Olympské. Hovory o jazyku a literatuře. K zachycení dobových poměrů přispěl třemi svazky svých pamětí Život starého kantora. Podílel se na Malé slovesnosti (1876) F. Bartoše.

V dějinách české filozofie má místo jako náš první překladatel Platona („přeložil velmi plynně některé dialogy“ – F. Krejčí). Začíná tím řadu českých překladatelů: L. F. Saska (Obrana Sokrata, 1864), F. Desolda, F. Velišský (Kriton, 1869, Symposion, 1872), F. Groh, A. Mazánek (Lysis, 1909, Charmides, 1910), J. Entlicher (Obrana Sokratova, 1911), G. Olivet (Faidros, 1911), A. Kolář (Faidros, 1913), J. Hrabák (Menon, 1914, Protagoras, 1914), M. A. Jarý (Kriton, 1914), V. Sládek (Zákony I–II, 1925–26), G. Zába, F. Novotný, J. Ludvíkovský a další.

Bibliografie:
Hovory Olympské. Hovory o jazyku a literatuře, 1879;
Život starého kantora I–III, 1899–1900.

Překlady:
◦ Obrana Sokratova, 1863;
◦ Kriton, 1863;
◦ Gorgias, 1865.

Literatura:
◦ A. Vávra: Epilog k autobiografické lícni J. E. K., in J. E. K.: Život starého kantora III, 1900;
◦ F. Krejčí: J. E. K., ČM 1900;
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ D. Jeřábek: J. E. K., Vlastivědný věstník moravský 1960;
◦ Dějiny české literatury III, ed. M. Pohorský, 1961.

jg