Kosmas

* asi 1045

† 21. 10. 1125 Praha

Studoval v Praze a v Lutychu, odkud si přinesl prvotřídní dobové vzdělání, mj. i ve scholastické filozofii. Dlouhá léta byl důvěrníkem pražských biskupů, s nimiž sdílel i názory na emancipaci církve vůči světské panovnické moci. Byl pověřován i diplomatickými úkoly. Proslul však především jako autor první české kroniky Chronica Bohemorum, do níž uložil národní bájesloví, zprávy o raných historických událostech i o soudobém dění, vlastní i cizí pozorování a hodnocení a také klasicky poučené a stylisticky vytříbené komentáře. Straní prolatinské, západní orientaci české politiky a kultury, je však přesvědčený vlastenec. Jako jeden z prvních českých myslitelů zachycuje a v mnohém i dotváří dobové chápání společnosti a národa, pojetí státu a státní ideologie (sv. Václav jako patron země a věčný vládce lidu), spolupracuje na tvorbě a propagaci dynastického epického „rodokmenu“ (Přemyslovská pověst) a přináší a zaznamenává i prvky rané „filozofie dějin“ (zlatý věk). Pro filozofii má ještě ve stáří slova uznání a nostalgického obdivu. Dosvědčuje, jak se ve 12. století pozvedá a sílí český scholastický ruch (III. kniha, LIX. kapitola kroniky). – V nemalé míře k tomu svou tvorbou i organizační činností přispěl K. syn Jindřich Zdík (Henricus Olomucensis, 1150), nevšední vzdělanec, diplomat a církevní hodnostář (olomoucký biskup), přítel Bernarda z Clairvaux. – Obr.: J. Q. John, J. Balzer: Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler I, 1773.

Bibliografie:
Kronika česká: Kosmův letopis český, př. V. V. Tomek, 1882;
◦ Kosmova kronika česká, př. K. Hrdina, 1929, 31950, 1975.

Literatura:
◦ A. Kolář: K. vztahy k antice, Sb. FF KU v Bratislavě, 1925;
◦ Dějiny české literatury I, 1959 (s další literaturou);
◦ D. Třeštík: Kosmova kronika, 1968;
◦ D. Třeštík: Kosmas, 21972;
◦ O. Králík: Kosmova kronika a předchozí tradice, 1976.

md