Václav Ignác Kostelecký

* mezi 1634–38 Hradec Králové

† 29. 4. 1681 Mikulov

Od r. 1656 byl členem piaristického řádu (s řádovým jménem Thomas a S. Wenceslao). Vyučoval na proslulém řádovém gymnáziu v Mikulově. V rkp. se dochovalo několik jeho filozofických spisů:

Bibliografie:
Brevis summa eorum, quae in universa logica pertractantur; Clavis communis ad omnium scientiarum thesaurus recuclendos necessaria sive logica fuse explicata; Metaphysica sive naturalis sapientia; Universae Philosophiae seu Physica universalis I–II; Physica specialis I–III.

Literatura:
◦ J. Bombera: Výchova a vzdělání, 1984;
◦ K. A. Fischer: Verzeichnis der Piaristen der deutschen und böhmischen Ordensprovinz, München 1985.

md