Antonín Kotík

* 16. 11. 1840 Nová Paka

† 6. 2. 1919 Nová Paka

Gymnaziální studia absolvoval v Jičíně, Praze a Krakově; v l. 1860–65 zapisoval na FF v Praze slovanskou filologii. Už během studií přispíval do Pozoru, Boleslavana a Svobody. V l. 1862–66 byl členem redakce Národních listů, kde měl na starosti referáty o slovanských záležitostech a o událostech v zahraničí. V l. 1865–66 působil jako suplent na Vyšší dívčí škole v Praze, kde přednášel dějepis a českou literaturu. R. 1866 znamenal v jeho životě přelom: Z politických důvodů (odpor proti rakouskému vlastenectví v době války s Pruskem) přerušil spolupráci s Národními listy a pod vlivem J. V. Friče a přátel z okruhu knížete Thurn-Taxise sepsal a anonymně vydal protirakouský pamflet Pláč koruny české. Obavy před následky tohoto činu byly spíše než zdravotní potíže důvodem k tomu, aby odešel z Prahy. V Nové Pace přijal místo městského důchodního a okresního sekretáře. I zde se účastnil veřejného života a zastával různé funkce. Psal do Národního pokroku a do Samosprávního obzoru, překládal z polštiny a ruštiny (F. M. Dostojevskij, J. S. Turgeněv, Historie literatur slovanských od Pypina-Pasoviče) a zabýval se filologickým studiem.

Pláč koruny české byl reakcí na prusko-rakouskou válku a podle záměrů skupiny kolem Friče (ten se částečně podílel na formulacích) měl být součástí akcí, které měly vést k restituci samostatného českého státu. Proto obsahuje vedle velmi ostré kritiky české politiky habsburských panovníků i vizi českého státu jako konstituční monarchie se silnou občanskou samosprávou a zajištěnými základními lidskými právy. Práce naznačuje určitý vliv F. Palackého, avšak K. požadavky svou radikálností daleko předčily nejsmělejší požadavky Národní strany, jejíž politiku navíc K. – sice neadresně, ale přesto jasně – kritizoval.

Bibliografie:
Pláč koruny české, 1866 (reedice z r. 1919 obsahuje K. výklad politického pozadí vzniku této brožury);
Naše příjmení, 1894;
Řeč lidu na Novopacku a Hořicku, 1912.

ih