Zdeněk Kouřím

* 14. 7. 1932 Náchod

Po maturitě na Pelclově gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou (1951) studoval na Politicko-diplomatické fakultě VŠPHV v Praze (1951–52) a na FF UK (1952–57). V l. 1957–61 byl zaměstnancem Okresního archivu v Náchodě, v l. 1961–66 vědeckým aspirantem ve FÚ ČSAV; v r. 1966 získal titul CSc., 1967 PhDr. (dizertace Filosofie mexické revoluce). V l. 1966–68 byl vědeckým pracovníkem FÚ ČSAV (1965–66 absolvoval stipendijní pobyt na univerzitě ve Štrasburgu, kde získal diplom Vysokoškolských evropských studií). Na konci 60. let se podílel na založení badatelského týmu pro studium iberské a ibero-americké filozofie při univerzitě v Toulouse. Od července 1972 byl profesorem na Mezinárodní univerzitě Menéndez Pelayo, Santander.

K. patří v české filozofii mezi vzácné specialisty na ibero-neolatinskou tematiku. Už v diplomové práci Gnoseologie francouzských materialistů (seminář Josefa Beneše) se soustředil na francouzskou filozofii 18. století. Přeložil pak (anonymně) Condillacův Esej o původu lidského poznání (1974); cenzorem odmítnutou předmluvu Condillac y la formación de su filosofía vydal v Crisis (Madrid) 1974. K. přijímá principy „otevřené filozofie“ Ferdinanda Gonsetha, zejména jeho dialektickou metodologii. Svou filozofickou zkušenost prohlubuje studiem díla José Ortegy y Gasseta. Přijímá racionalistické pojetí lidského života jako základní integrační kategorii, v níž a jedině skrze rozum člověk nabývá dějinné platnosti, a jejíž nepřetržité a vědomé zakotvení v konkrétnu (circumstantia) mu umožňuje dospět k překonávání rozporu mezi jeho ontickou determinací a mravní odpovědností svobodného rozhodování.

Bibliografie:
La dialéctica en cuestión, Buenos Aires 1974.

Sborníky:
Edmundo O'Gorman et la „invención de America“, Ideen zu einer Integralen Anthropologie. Festschrift für Prof. Dr. DrSc. Karel Mácha zu seinem 60. Geburtstage, ed. S. A. Bonk, München 1991;
La méthodologie gonsethienne et la critique philosophique, Gonseth aujourd'hui, Bienne 1992 (také in Slovo v úzkosti a naději. Sb. k 70. výročí narození Antonína Kratochvila, ed. Z. Rotrekl, K. Mácha, 1994);
La thème de la mort et le théatre de Miguel de Unamuno, Pensée ibérique et finitude, Toulouse – Le Mirail, 1992.

Časopisecké příspěvky:
Hacia una metodología general del discurso racional, Crisis (Madrid) 1973;
Condillac y la formación de su filosofía, Crisis 1974;
La obra filosófica de Miguel Reale y la emancipación intelectual de Brasil, Cuadernos Hispanoamericanos 1995;
Otevřená filosofie Ferdinanda Gonsetha, Setkání s F. Gonsethem, FČ 1995.

km