Vavřinec Krasonický

* asi 1460 Krasonice (záp. Morava)

† 1532

Pocházel ze zemanského rodu. Na pražské univerzitě dosáhl r. 1479 gradu bakaláře. Od utrakvismu přestoupil k Jednotě bratrské; od r. 1494 byl členem úzké rady Jednoty, později též duchovním správcem sboru v Litomyšli.

Ve sporech mezi křídlem Jednoty zastávajícím náboženskou víru a křídlem upřednostňujícím vzdělání se postavil mezi přední obhájce vzdělání. Učinil tak mj. s pomocí reformační a humanistické argumentace v traktátu O učených (1530). V úsilí o spojení bratrského ideálu lidské rovnosti s vírou a vzděláním tvoří K. mezičlánek od Lukáše Pražského k Blahoslavovi (a dále ke Komenskému).

Literatura:
◦ R. Urbánek: Jednota bratrská a vyšší vzdělání až do doby Blahoslavovy, 1923;
◦ M. Kopecký: K traktátu O učených V. K., Z kralické tvrze 1987.

mk