Antonín Kratochvil

* 31. 8. 1924 Brno

Po maturitě na klasickém gmnáziu v Brně (1945) začal studovat dějepis a češtinu na FF MU, avšak v květnu 1948 byl z politických důvodů z fakulty vyloučen. V l. 1947–52 byl redaktorem kulturní redakce v brněnském křesťansky orientovaném deníku Lidová obroda; 1952 zvolil exil do SRN. Doktorát filozofie získal na univerzitě v Mnichově (1954), kde od r. 1952 působil v Rádiu Svobodná Evropa. V r. 1990 mu byl udělen titul PhDr. na FF MU, kde se také ve stejném roce habilitoval z dějin české literatury.

K. filozofický názor se utvářel nejprve pod vlivem jeho otce, filozofa Josefa K., dále pak pod vlivem R. Holinky, J. Durycha, J. Strakoše, Z. Kalisty, J. Ludvíkovského, M. Habáně. Pozdější vlivy (S. Sousedík, K. Mácha) orientují jeho tvorbu na tematiku českého baroka. Zde také leží jeho vlastní přínos ke spektru české filozofie: v rozpracování katolického pojetí českého barokního myšlení. Na rozdíl od jiných konceptů (licencovaných sympatiemi k pojetí husitskému, bolzanovskému, modernistickému, marxistickému) setrvává na tradičním pojetí (ve smyslu kritického antibolševismu, nečině zde zásadního rozdílu mezi historickým pohledem Z. Nejedlého a jeho „učitele“ A. Jiráska). Tento koncept mu vynesl zčásti mnohohlasou kritiku, na druhé straně mu však jako laikovi umožnil profilovat katolickofilozofické pojetí českých dějin do polohy možné zásadní polemiky. – Méně známá je K. publikační činnost v interních edicích vysílače Svobodná Evropa (RFE Research, Situation Report/Czechoslovakia), totiž soustavný komentář a analýza československé filozofické produkce 60.–80. let (tyto studie, které by vydaly několik svazků, jsou ojedinělým, vlastně jediným materiálem kontinuálně sledujícím téma českého marxismu). Významná je i řada jeho rozhovorů s předními postavami světové filozofie ( K. Jaspers, 1956; R. Guardini – s nímž ostatně bydlel v jednom domě, ad.). K. soustavný zájem je nyní zaměřen na křesťanský existencialismus N. A. Berdjajeva, M. Blondela, G. Marcela a J. Čepa.

Bibliografie:
Peníz exulantův, Mnichov 1952 (antologie české prózy);
Kniha esejů, Mnichov 1959;
Kniha setkání, Norman 1962;
Die kommunistische Hochschulpolitik in der Tschechoslowakei. Geschichte und Analyse der Entwicklung bis zur Gegenwart, München 1968;
Bibliografie krásné české literatury vydané v exilu (únor 1948–květen 1967), Řím 1968 (zvláštní otisk Studie 1, 1968, č. 14);
Dichter ohne Heimat. Tschechische und slowakische Exilschriftsteller, München 1970;
Žaluji 1–3. 1. Stalinská justice v Československu, Mnichov 1973, 2. Vrátit slovo umlčeným, Haarlem 1975, Básníci ve stínu šibenice, Řím 1976;
3. Cesta k Sionu, Haarlem 1977 (souhrnně 1990);
Via dolorosa. Poezie Z. Rotrekla, V. Renče, J. Palivce, Toronto 1977, 1990;
Oheň baroka. Kavalíři písně, mystici a asketové v české barokní literatuře, Mnichov 1984, Brno 1991;
Das Böhmische Barock. Ausgewählte Kapitel aus der tschechischen Kulturgeschichte, München 1989;
łdots za ostnatými dráty a minovými poli. Vývojové tendence v české exilové literatuře v l. 1948–68, Mnichov – Brno 1993.

Sborníky:
◦ Kommunismus in Geschichte und Gegenwart, Bonn 1964;
◦ Jan Amos Komenský a moderní pedagogika, Stuttgart 1971;
◦ Sozialismus und/oder Freiheit, Berlin 1976;
◦ Slovo a naděje, Roma 1978;
Filosofie Karla Máchy v kontextu evropského myšlení, Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy, Mnichov – Praha 1993.

Časopisecké příspěvky:
Publikoval v časopisech a novinách českých (Archa, Úsvit, Lidová obroda, Lidová demokracie), italských (Řím: Nový život, Studie), německých (Mnichov: Archa, Hlas exilu, Národní politika, Criticon; Luxemburger Wort, Osteuropäische Rundschau), amerických (New York: Proměny) aj.

Edice:
◦ K. Mácha: Philosophia perenis, München 1982;
◦ Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy 1–2 (1. Mnichov – Praha 1993, 2. Mnichov – Brno – Plzeň 1994).

Literatura:
◦ K. Mácha: Böhmisches Barock und seine Seele. Dr. A. K. und die katholische Literaturkritik des 20. Jhs., in A. K.: Das Böhmische Barock, München 1989;
◦ Z. Rotrekl: Skrytá tvář české literatury, 1991;
◦ Slovo v úzkosti a naději. Sb. k 70. výročí narození A. K., ed. Z. Rotrekl, K. Mácha, 1994;
◦ Slovník českých spisovatelů od r. 1945, 1995.

km