Křišťan z Prachatic

* po 1360

† 1439

Christianus de Prachaticz. – Na UK získal hodnost bakaláře (1388) a mistra (1390) svobodných umění. V l. 1405, 1412–13, 1434 a 1437 zastával úřad rektora UK. Už z toho je zřejmé, že patřil k předním osobnostem UK v předhusitském i husitském období. Náležel k umírněnému křídlu pražských mistrů, posléze se přihlásil k utrakvismu. Zabýval se především lékařskou a přírodovědnou látkou. V Husově kvodlibetu (1411, s přezdívkou Euklides) řešil kvestii Utrum peritus geometra longitudines, altitudines, profunditates et distancias corporum instrumentis geometricis potest infallibiliter invenire (Zda je jisté, že se člověk znalý geometrie může za pomoci nástrojů, které mu poskytuje, mýlit ohledně délky, výšky a hloubky těles). V kvodlibetu Prokopa z Kladrub (1417) mu byla adresována kvestie Utrum omnis stella comata sit eiusdem nature cum corporibus celestibus et habeat significare terre motum, defectum terre nascencium et infallibiliter futuram hominum mortalitatem (Zda mají vlasatice stejnou podstatu jako nebeská tělesa a zda upozorňují na zemětřesení, snížení porodnosti a nepochybně se blížící vymření lidstva).

Bibliografie:
Magistri I. Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
Stavba a Užití astrolábu, eds. A. Hadravová, P. Hadrava, 2001.

Literatura:
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace na pražské univerzitě, 1971;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ Dějiny UK I, 1995.

md