Emanuel Makovička

* 7. 11. 1851 Praha

† 4. 6. 1890 Beroun

Studoval filozofii, ale z nouze studia zanechal a stal se učitelem. Od r. 1873 působil na měšťanské škole v Berouně. Jako autor četných časopiseckých statí, uveřejňovaných na konci 70. a v 80. letech, vycházel nejprve z herbartismu, přitahován zejména tzv. filozofickými disciplínami (logikou, noetikou, etikou, psychologií, pedagogikou, sociologií). Ještě v duchu herbartovské kritiky se obrací proti německému idealismu (Počátkové kritického realismu, 1873), postupně však odmítnutí spekulativnosti a „dogmatismu“ německé filozofie opírá o J. S. Milla a H. Spencera. Kritizuje Kantův apriorismus, názor o absolutnosti poznání, přesvědčení o vrozenosti mravního zákona ad. většinou slovy Millovými a Spencerovými, s nimiž se ovšem ztotožňuje. Odtud se dostává i k odmítnutí herbartovské metafyziky, třebaže uznává zásluhu českých herbartovců o českou filozofickou kulturu a o „filozofické disciplíny“ (např. ve stati Psychologie herbartovců a positivistů). Ve svých statích uplatňuje hledisko antimetafyzického empirismu, agnosticismu a realtivismu (ale také evolucionismu a utilitarismu) jako postoj, který podle jeho názoru vyplývá z vývoje moderní vědy a je nejuceleněji vyjádřen u západoevropských pozitivistů. I když se v dílčích otázkách snaží uplatnit jistou míru samostatnosti (postřehy v pedagogice a sociální psychologii), většinou jen referuje či kompiluje (četné jeho články jsou výtahy či zkrácené překlady textů anglických pozitivistů nebo komentáře k nim). Tak M. lze charakterizovat jako propagátora pozitivismu, zvláště v našich učitelských kruzích.

Bibliografie:
Počátkové kritického realismu, 1873;
Z říše představ a citů, 1879;
Kázeň války a míru ve škole i v rodině, 1887;
Sociologické črty, poznámky a aforismy, 1889.

Časopisecké příspěvky:
Smyslová zkušenost, Beseda učitelská (BU) 1878;
O abstrakcích dle Stuarta Milla, BU 1880;
O relativnosti lidského vědění, Světozor 1882;
Herbartismus či positivismus, Světozor 1883;
Dogmata v matematice dle J. S. Milla, Psychologie herbartovců a pozitivistů, Komenský 1883;
Dogmata kantovské filosofie, BU 1884;
Dobro ve skutečnosti, Sociologie, Pedagogium 1884;
Vývoj ponětí o dobru, Některé zmatky v ethice, Pedagogium 1885;
Spencerova ethika, Komenský 1885;
◦ Pesimismus, BU 1886.

Literatura:
◦ A. Krecar: Pedagogické rozhledy 1890;
◦ J. Uher: M. sociologické názory, 1930;
◦ Z. Nejedlý: T. G. Masaryk IV, 1937;
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ J. Cetl: Český pozitivismus, 1981.

jc