Mařík z Benešova

* 15. století

Mauricius de Benessow. – R. 1435 se stal na UK bakalářem a 1440 mistrem svobodných umění. R. 1442 byl děkanem artistické fakulty, 1447–48 rektorem UK. Jean Buridan (1300–58), jemuž M. věnoval pozornost, patřil k předním francouzským filozofům své doby (occamista, stoupenec umírněného nominalismu, významné byly zejména jeho komentáře k Aristotelovi).

Bibliografie (z díla):
Introitus in veterem artem – quaestiones in librum Isagogen Porphyrii (disputata de universalibus Porphyrii), (Praha Kap. M 34/1, fol. 132r–168r aj.; z let 1443–50);
Quaestiones in librum Praedicamentorum Aristotelis (Praha Kap. M 34/1, fol. 170r–241v; z r. 1444);
Comportata in titulos Quaestionum Johannis Buridani in I–VIII libros Physicorum Aristotelis (Praha UK V F 5 fol. 1r–192v).

Literatura:
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980.

md