Martin z Hořepníka

* 15. století

Bakalář (1444) a mistr (1447) svobodných umění; v r. 1452 byl děkanem artistické fakulty UK. Jsou dochovány jeho rozsáhlé komentáře k Aristotelovi z let 1453 a 1455: Glossa in I-III libros De anima Aristotelis cum textu eiusdem (Praha UK X 613, fol. 1r-197v) a Glossa in I-XII libros Metaphysicae Aristotelis cum textu eiusdem (Praha UK IV 19, fol. 13r-298r).

Literatura:
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md