Martin z Klatov

* 1498 Klatovy

† 24. 6. 1555 Klatovy

Také Martin Klatovský z Betléma. – V r. 1518 se stal bakalářem a v r. 1522 mistrem svobodných umění UK. V l. 1527 a 1529 byl děkanem artistické fakulty, v l. 1538 a 1541 rektorem UK. Byl rovněž proboštem Karlovy koleje a kazatelem Betlémské kaple. Je autorem filozofických úvah Praedicamentis Aristotelis (UK Praha IV F 8, fol. 39a–70b) a Quaestiones super Sex principiis Gilberti Porretani (UK Praha IV F 8, fol. 71a–80a). – Gilbertus Porretanus (Gilbert de la Porrée, 1154) byl jedním z předních učitelů pověstné klášterní školy v Chartres, od r. 1142 biskupem v Poitier. V citované práci jedná o šesti posledních z deseti Aristotelových kategorií: místo, čas, poloha, míti, činiti, trpěti.

Bibliografie:
◦ L. Schletz: Die Magister der artist. Fakultät der Hohen Schule zu Prag und ihre Schriften im Zeitraum von 1400 bis 1550, Erlangen – Nürnberg (nedat).

md