Martin z Plzně

* 14. století

Je prvním graduovaným studentem UK z řad Čechů („Primus ex Bohemis baccalarius“) zapsaným v děkanské knize artistické fakulty Liber decanorum I. Hodnosti bakaláře svobodných umění dosáhl 14. 11. 1367, hodnosti mistra v r. 1372. Na artistické fakultě přednášel rétoriku a epistolografii (De epistola missili. Ad intendendum et memorandum, Praha UK VIII E 28, fol. 40a–41a). – Už v r. 1359 se (po předcházejících přísných zkouškách) konala slavnostní promoce, která Jindřichu z (moravských) Libšic, snad vůbec prvnímu absolventu pražské artistické fakulty, udělila „plnou a neomezenou způsobilost na misterské stolici svobodných umění“.

Literatura:
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Hejnic: Latinská škola v Plzni a její postavení v Čechách (13.–18. století), 1979;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ Dějiny Univerzity Karlovy I, 1995.

md