Antonín Mašát

* 18. 11. 1692 Pacov

† 1. 2. 1747 Lipník nad Bečvou

Od r. 1710 byl členem piaristického řádu (s řádovým jménem Remigius a S. Erasmo). Vystudoval na řádových učilištích v Lipníku a v dolnorakouském Hornu, kde pak také od r. 1718 působil jako „instructor musicae“ a v l. 1722–25 jako profesor filozofie, teologie, kanonického práva. Byl také lingvistou, ovládal výborně řečtinu a hebrejštinu. Od r. 1725 řídil řádové kolegium v Lipníku nad Bečvou.

Bibliografie:
Anti-Thomista, Philosophiam Thomisticam impugnans, 1723;
Parerga Philosophica vel reflexiones Philosophicae in universam rationalem Philosophiam, 1724;
Summulae disputatae seu Logica minor, 1724.

Literatura:
◦ F. Jansa: Piaristé a jejich školy v Lipníku, I. výroční zpráva matiční české reálky v Lipníku za šk. r. 1895–1896;
◦ J. Svátek: Metodika výuky na piaristických školách, sb. Moravské bratrské školství a jeho protějšky, 1974;
◦ O. Biba: Der Piaristenorder in Österreich, Jahrb. f. Österr. Kulturgeschichte V, Eisenstadt 1975;
◦ J. Bombera: Výchova a vzdělání piaristů v našich zemích, Jižní Morava, vlastivědný sborník, 1984;
◦ K. A. Fischerr: Verzeichnis der Piaristen der deutschen und böhmischen Ordensprovinz, München 1985;
◦ M. Zemek, J. Bombera, A. Filip: Piaristé a jejich koleje v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631–1950, 1992;
◦ J. Kolejka: Vznik řádových gymnázií, ČMM 1994;
◦ J. Kolejka: Organizace a učební programy řádových škol 1566–1773, ČMM 1996.

md