Miloš Materna

* 9. 4. 1892 Horní Beřkovice

† 4. 8. 1951 Praha

Vystudoval na UK matematiku, fyziku a filozofii. Jako gymnaziální profesor působil na různých místech ČSR, nakonec v Liberci a (po Mnichovu) v Praze. Spolu s V. Tardym, A. Dratvovou, později O. Zichem ml. a M. Katětovem patřil u nás za první republiky i po válce k propagátorům moderní logiky. Byl dobře informován o vývoji soudobé logiky ve světě a pokoušel se najít cesty, jak skloubit moderní logiku s filozofií a jak z logiky udělat nástroj širšího dosahu.

Bibliografie:

Časopisecké příspěvky:
Problém logiky, RF 1924;
K otázce obecnin v logice, RF 1925;
De scientia vivendi, RF 1931–32;
Příspěvek k reformě elementární logiky, RF 1933;
K nové teorii elementární logiky, ČM 1933;
O logistice, ČM 1934;
Generalisace abstraktní logiky, ČM 1935;
K dynamické logice, ČM 1936;
Aktivismus, hra a symbolika, ČM 1943;
Filosofie na nové střední škole, ČM 1945. V ČM 1934–1947 uveřejňoval recenze nových prací z logiky (M. F. Chapman, O. Quine, L. S. Stebbingová, M. R. Cohen ad.).

pm