Matěj z Bydžova

* 14.–15. století

R. 1397 se stal bakalářem a r. 1408 mistrem svobodných umění. Věnoval se také medicíně. Byl kvestionářem dvou kvodlibetů: v Husově disputaci (1411, přezdívka Erasistratos) vystupuje s kvestií Utrum cor, quod in animali est primum vivens et ultimum moriens, inter omnia membra teneat principatum (Zda je srdce, které v živých tvorech povstává k životu jako první a jako poslední umírá, nejdůležitějším orgánem), v kvodlibetu M. Prokopa z Kladrub (1417) s kvestií Utrum medicine composite sicut ciriaca, oleum rosatum, recipiunt operaciones suas a formis medicinarum simplicium aut a forma resultante ex mutua simplicium accione et passione (Zda léky jako např. cyriaka nebo olej z růží přebírají působení od forem svých složek, nebo od formy, která je výsledkem vzájemného působení forem jednoduchých).

Literatura:
◦ Magistri Iohannis Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md