Matěj z Pelhřimova

* 15.–16. století

Bakalář (1476) a mistr (1484) svobodných umění, děkan artistické fakulty UK v l. 1491, 1499, 1504 a 1510. Náležel mu rukopisný sborník latinských překladů šesti Platonových dialogů, které pořídil humanista Leonardo Bruni z Arezza (1374–1444), florentský kancléř (autor Chvály Florencie – za ctění „práva a svobody“), učitel Lorenza Vally a některých dalších humanistů první poloviny 15. století.

Literatura:
◦ J. Truhlář: Catalogus Codicum manuscriptorum latinorum, 1906;
◦ F. Šmahel: Humanismus, 1963.

md