Matěj z Poběžovic

* 14.–15. století

R. 1410 obdržel na UK titul bakaláře a r. 1416 mistra svobodných umění. Z jeho učitelské činnosti na UK jsou známy Lectura et quaestiones super librum Praedicamentorum Aristotelis (Praha UK V E 4a, fol. 1r–97v) a Lectura et Quaestiones super duos libros De interpretatione (Peri Ermeneias) Aristotelis (Praha UK V E 4a, fol. 98r–138v). V kvodlibetu M. Prokopa z Kladrub (1417) zodpovídal kvestii Utrum primum principium doctrinae cuiuslibet artis sit per demonstracionem investigabile (Zda je prvotní počátek jakéhokoliv vědního oboru důkazem nedokazatelný).

Literatura:
◦ Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980.

md