Matěj z Knína

† 26. 3. 1410

R. 1399 získal titul bakaláře a r. 1404 mistra svobodných umění. Patřil k prvním studentům, které promoval Jan Hus. Před r. 1409 se uvádí jeho úvaha Utrum cuiuslibet dependentis perfeccio ex propinquitate vel distancia ad primum ens summe perfectum sit attendenda. V r. 1409 se ujal (sám obviňovaný z kacířství) vedení památného kvodlibetu na UK, v němž mj. vrcholily ideové spory viklefovského (realistického) křídla univerzity a jeho protivníků (nominalistů). Zde také přednesl svou principiální kvestii Utrum summum bonum immutabile sit creator et conservator singulorum encium universi (Zda je ten, který stvořil a zachovává jednotlivá bytí světa, nejvyšším a neměnným dobrem). Velkou pozornost na tomto kvodlibetu vzbudil Jeroným Pražský kvestií Utrum a parte rei universalia sit necessarium ponere pro mundi sensibilis armonia (Zda je kvůli harmonii smyslového světa nutné předpokládat reálnou existenci univerzálií) a řečí na počest svobodných umění.

Literatura:
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ V. Herold: Pražská univerzita a Wyclif, 1985.

md