Jiří Michálek

* 9. 2. 1941 Rakovník

V r. 1964 absolvoval studium chemie na PřF UK. V r. 1965 byl přijat jako aspirant na katedru filozofie PřF UK, kde se zaměřoval na filozofické problémy přírodních věd. Kandidátskou práci však již nemohl obhajovat, neboť katedra po srpnu 1968 přestala fungovat. V r. 1975 byla vytvořena zvláštní komise, která vyšetřovala jeho politické postoje: bylo mu zakázáno učit a v r. 1977 byl nucen z univerzity odejít. Hlavním důvodem byl jeho dlouholetý těsný vztah k prof. J. Patočkovi a k řadě dalších pozdějších signatářů Charty 77. Do celého jednání vstoupila též StB, která ho vyslýchala a dodala materiály zmíněné vyšetřovací komisi. V l. 1977–79 pracoval jako dělník v Balírnách obchodu ve Vysočanech, 1979–89 v oddělení dětské a dorostové psychiatrie OÚNZ v Praze 9 jako odborný pracovník. V r. 1984 ukončil státní zkouškou tříleté dálkové studium psychopedie na UP. V prosinci 1989 požádal rektora UK o rehabilitaci, obdržel jeho omluvný dopis a k 1. 4. 1990 byl přijat na nově vytvořenou katedru filozofie přírodních věd na PřF UK. V říjnu 1994 obhájil kandidátskou dizertaci z filozofie na FF UK. Od obnovení činnosti Filozofické jednoty v r. 1990 je členem jejího předsednictva.

Považuje se za žáka prof. J. Patočky a věnuje se především fenomenologii. Zaměřuje se na myšlení M. Heideggera po „obratu“ a na problematiku koexistence a filozofie výchovy u E. Finka.

Bibliografie:
Co je filosofie? 1992, 2. rozš. vyd. 1995;
Topologie výchovy, 1996.

Sborníky:
Stáří, Hostina, ed. V. Havel, Toronto 1989;
Fenomén těla, Nejen o pohybu a těle, ed. M. Hogenová, 1996.

Časopisecké příspěvky:
Smysl modelování v empirických vědách, FČ 1969;
Filosof a politika, Paraf 1987;
Kritik na „Hostině“, Paraf 1987;
Kriticky o Svitákovi, Kritický sborník 1987;
Vyžádaná odpověď, Paraf 1988;
Historie a dějiny, Reflexe 1990;
Rétorika a sigetika, Přítomnost 1991;
Existenciální pojem vědy, Pravda bytí, Reflexe 1992;
Stáří a rodina, Vita nostra 1992;
Co mohou být Češi? Reflexe 1993 (totéž jako Poznámky k Patočkovu textu Co jsou Češi? Tvar 1993, č. 16);
Co je pravda? LtN 1994, č. 15;
Ontologie výchovy, Reflexe 1995;
Výchova a filosofie, Pedagogika 1995;
V přátelském nesouhlasu, Kritický sborník 1995.

Literatura:
◦ B. Fajkus: Deset let katedry filosofie na PřF UK, FČ 1969;
◦ B. Merhaut: 2. symposium o rodinné terapii, Praktický lékař 1985;
◦ V. Benda: Hostina (filosofický sborník), Paraf 1986;
◦ J. Moural: Jak se v Praze studovala filosofie, FČ 1990;
◦ P. Rezek: Filosofie a politika kýče, 1991;
◦ K. Thein: Pestrý jazyk aneb o metafyzické nezdvořilosti, Přítomnost 1991, č. 12;
◦ J. Gruntorád: Archivní soubor prací Jana Patočky, Kritický sborník 1992;
◦ Z. Neubauer: O filosofii, rétorice a sigetice, ČM 1992;
◦ M. Janata: Rozmanitá stejnost naší postmoderny, Český týdeník 1996, č. 133.

a