Mikuláš Biceps

† 1399

Byl členem dominikánského řádu, působil v Praze (1378–99) jako lektor generálních řádových studií. Na UK získal hodnost mistra svobodných umění. R. 1369 se stal děkanem artistické fakulty. Podle Jana z Jenštejna to byl „vir utique devocionis magne, acer ingenio, gnarus in sciencia et multiplici redimitus virtute“, podle Jana Husa „argumentator accutissimus“. V l. 1377–79 přednášel na pražské univerzitě Comportata (Collecta, Questiones, Dicta) super Sentenciarum „Circa distinccionem primam dubitaciones occurrunt“ (Praha Kapit. C 19; KNM XVI C 4; PUK I F 20; IX A 4, fol. 146a–7, kvestie ke 3. knize). Už v té době odmítavě reagoval na formující se Viklefovo učení o remanenci. Z komentářů k Sentencím Petra Lombardského je známa jeho kvestie Utrum mundus fuerit ab eterno (München BSB Clm 27034, fol. 260r–1v). Tříška pod jeho jménem uvádí ještě tituly: Utrum definicio sacramenti (Sententiarum III) a Utrum possibile est carnem humanam nature divine uniri (Sententiarum IV).

Bibliografie:

Literatura:
◦ E. Stein: Mistr M. Biceps, jeho osobnost historická a literární, doba, prostředí, význam, VKČSN 1928;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ P. Spunar: Repertorium, 1985;
◦ V. Herold: Pražská univerzita a Wyclif, 1985;
◦ Dějiny Univerzity Karlovy I, 1995.

md