Mikuláš z Budějovic

* 14.–15. století

R. 1386 získal na UK hodnost bakaláře svobodných umění, brzy nato se stal i mistrem svobodných umění. Při jeho determinaci proslovil rekomendaci M. Mikuláš z Litomyšle. Jemu je adresován rukopis Religioso fratri Nic. sacristano monasterii in Budwais suo dilecto (Praha Kapit. D 51, fol. 378b). Jeho Postilla epistolarum de tempore per circulum anni (Brno UK Mk 58, fol. 1a–242b) svědčí o tom, že byl odpůrcem viklefismu (Tříška).

Bibliografie:

Literatura:
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md