Mikuláš z Drážďan

† 1417 Míšeň

Nicolaus de Dresda. – Univerzitně vzdělaný právník, teolog a kazatel utekl se r. 1411 do Prahy před pronásledováním z kacířství. V univerzitním kázání (1415) Querite primum regnum Dei mluvil o tom, k jakému smýšlení a jednání zavazuje opravdového věřícího Ježíšovo kázání na hoře. „Vyzbrojený stal se jednou z nejvýraznějších osobností husitské strany, když významně přispěl k „symbióze husitismu a valdenství“ (R. Kalivoda): navazoval na věroučné názory valdenských, na jejich stěžejní tezi, že světské panování církve má svůj počátek až v době Konstantinově. S Jakoubkem ze Stříbra se podílel na tom, že v r. 1414 se v Praze začalo s „kalichem“, tj. s podáváním svátosti oltářní pod obojí způsobou. Byl jako kacíř upálen na hranici v Míšni.

Bibliografie:
Apologia pro communione sub utraque contra conclusiones doctorum Constantesium, ed. H. von der Hardt, Magnum oecumenicum concilium Constantiense 3, 1698;
De iuramento, De purgatorio, De quadriplici missione, ed. J. Sedlák: Studie a texty k náboženským dějinám českým 1, 1914;
Tabulae veteris et novi coloris, ed. H. Kaminski, Philadelphia 1965;
Querite primum regnum Dei, ed. J. Nechutová, 1967;
De imaginibus, ed. J. Nechutová, SPFFBU 1970, E 15;
Dialogus de purgatorio, De usura, ed. P. de Vooght, Recherches de Théologie ancienne et médiévale, 1975, 1977;
Expositio super Pater noster, ed. J. Nechutová, Wrocłav – Warszawa 1990;
Contra Gallum, H. Krmíčková: Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách, 1997.

Literatura:
◦ J. Sedlák: M. z D., 1914;
◦ J. Pekař: Žižka a jeho doba I, 1927;
◦ F. M. Bartoš: Husitství a cizina, 1931;
◦ R. Kalivoda: Husitská ideologie, 1961;
◦ J. Nechutová: Bernard z Clairvaux v díle M. z Drážďan, SPFFBU 1965, E 10;
◦ J. Nechutová: Místo M. z D. v raném reformačním myšlení, 1967;
◦ Slovem obnovená. Čtení o reformaci, ed. A. Molnár, 1977;
◦ Slovník latinských spisovatelů, 1984.

jg