Mikuláš z Litomyšle

† asi 1403

Nicolaus de Litomysl (Lutomyssl). – R. 1375 na UK získal hodnost bakaláře a r. 1378 mistra svobodných umění. R. 1384 se stal děkanem artistické fakulty, 1386 a 1402 rektorem, 1402 získal i hodnost doktora teologie. Náležel k významným osobnostem rané UK. V univerzitních bojích o Viklefovo učení byl solidární s jeho stoupenci a protestoval proti odsouzení Viklefových článků (1403). Hus jej v kázání z r. 1409 nazývá „consiliarius perspicuus“ a charakterizuje tak jeho jasné a přesné myšlení i vyjadřování.

Jsou známy jeho rekomendace při promocích bakalářů a licenciátů (Recommendatio baccalariorum Wenceslai de Rudnicz et Nicolai de Budweis; Recommendatio in liberalibus licentiatorum) a také četné kvestie z let 1381–97:
Utrum omnia ea, que sunt in voce, sunt earum, que sunt in anima, passionum (Kraków BJ 688, fol. 147a);
Utrum omnis predicacio sit essencialis vel demonstrativa (ib. fol. 147b–48a);
Utrum idem terminus suppositus materialiter potest supponere personaliter et econtra (ib. fol. 149b–150a);
Utrum omnis consequencia sit consequencia formalis (ib. fol. 151a);
Utrum aliqua causa naturalia sint nota vere et simpliciter (ib. fol. 151b);
Utrum omnis transmutacio successiva sit ad transmutandum esse substanciale vel accidentale (ib. fol. 152a);
Utrum naturalis in quantum talis habeat disputare contra negantem sua principia (ib. fol. 155a);
Utrum ad proposicionem impossibilem sequatur quelibet alia proposicio (ib. fol. 157a);
Utrum omnis voluntas dampnatorum est mala (Praha UK VIII F 20, fol. 44b; z r. 1397).

Literatura:
◦ Promoční promluvy mistrů artistické fakulty M. z Litomyšle a Jana z Mýta na Univerzitě Karlově z let 1386 a 1393, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ P. Spunar: Repertorium, 1985;
◦ V. Herold: Pražská univerzita a Wyclif, 1985;
◦ Dějiny Univerzity Karlovy I, 1995.

md