Mikuláš z Loun

† 26. 3. 1371

Byl členem řádu augustiniánů-eremitů. Působil jako lektor pražského řádového generálního studia (poprvé zmíněn 1334). V l. 1340–54 byl představeným provincie bavorské, 1358–59 českopolské (dočasně zřízené). R. 1362 se stal světícím biskupem řezenským. Po založení UK byl na ni – už s hodností mistra teologie – povolán mezi prvními pěti profesory teologie; s univerzitními přednáškami začal v augustiniánském klášteře u sv. Tomáše na Malé Straně již v r. 1347.

Bibliografie (z díla):
Expositio litteralis super Missus est (Kraków UB AA. II. 22, 1649, p. 13–82);
Sermo in die traditionis pallii Arnesto de Pardubice Vestivit pontificem stola byssina (Praha Kapit. E 54 fol. 49rv, 57r);
Sermo in die cooronationis Caroli IV. Eris corona gloriae in manu Domini et diadema (tamtéž, fol. 108v–109v). Nezvěstné jsou jeho Sermones, sbírky nedělních kázání.

Literatura:
◦ F. M. Bartoš: Mistr M. z Loun. Z naší středověké literatury latinské, LF 1937;
◦ J. Hammerle: Nikolaus von Laun. Ein Beitrag zur Geschichte der Prager Universität und Augustinerorden in Böhmen, in Studien zur Geschichte der Karlsuniversität zu Prag, Freilassing – Salzburg 1954;
◦ F. Roth: N. von Laun, in Augustiniana 1955;
◦ J. Kadlec: Řeholní generální studia při Karlově univerzitě v době předhusitské, HUCP 1966;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kadlec: Die homiletischen Werke des Prager Magisters N. von Louny, in Augustiniana 1973;
◦ J. Hammerle: N. von Laun, in Lebensbilder zur Geschichte der böhmischen Ländern 3, München 1978;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ P. Spunar: Repertorium, 1985;
◦ Dějiny Univerzity Karlovy I, 1995.

md