Mikuláš z Pavlíkova

* 14.–15. století

Na UK získal r. 1407 titul bakaláře a 1410 mistra svobodných umění; r. 1416 se stal děkanem artistické fakulty. V Husově kvodlibetu (1411, přezdívka Terrencius Publius) odpovídal kvestii Utrum potest propositio, stante significacione eius primaria, de veritate in falsitatem mutari vel e converso (Zda může věta změnit svou pravdivostní hodnotu beze změny svého původního významu). Uvádí se i mezi účastníky kvodlibetu M. Michala Čížka z Malenic (Praha UK IX F 7, fol. 41v). V kvodlibetu M. Prokopa z Kladrub (1417) vystoupil s kvestií Utrum in materia prima realiter distincta a sua potencia inchoaciones formarum ponere sit necesse (Zda je nutné hledat zárodky tvarů v prvotní látce reálně vzdálené od své potence).

Literatura:
◦ Magistri Iohannis Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md