Mikuláš z Rakovníka

† květen 1390 Řím

Na UK získal r. 1370 hodnost bakaláře a 1375 mistra svobodných umění. R. 1379–80 byl rektorem UK, r. 1384 bakalářem teologie. Náležel ke kruhu přátel arcibiskupa Jenštejna, jemuž také pomáhal prosadit svátek Navštívení Panny Marie (zemřel v Římě, kam Jenštejna doprovázel u příležitosti „milostivého léta“). Hus jej nazývá „poeta prestantissimus“. Byl jedním z prvních profesorů teologie z „národa českého“. Kázal také česky u sv. Víta (podobně jako M. Petr ze Stupna, mistr svobodných umění a doktor teologie).

Bibliografie (z díla):
Historia de institucione festi Visitationis beatae Mariae Virginis (Wroclaw BU I F 621 fol. la aj.);
Tractatus (Modus, Historia) de institutione festi Visit. b. M. Virg. (Praha KNM XII D 4, fol. 324a aj.);
Lectura super psalmos (Praha UK VI C 11, fol. 9a aj.).

Literatura:
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kadlec: M. M. Rakovník, in Studie o rukopisech 19, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ P. Spunar: Repertorium, 1985;
◦ Dějiny Univerzity Karlovy I, 1995.

md