Mikuláš Ondřejův ze Stojčína

† 1445

Na UK získal hodnost bakaláře (1405) a mistra svobodných umění (1410). V r. 1417 byl představeným Karlovy koleje. V Husově kvodlibetu (1411) odpovídal kvestii Utrum obligacio logica propter possibile positum cogit, ut inconveniens sit concedendum, na kvodlibetu Prokopa z Kladrub kvestii Utrum sciencia mathematica habeat demonstraciones certissimas. Podle posledních výzkumů vystoupil rovněž v kvodlibetu Michala Čížka z Malenic (1412, Praha UK IX F 7, fol. 40r-40v). Lectura super questiones Iohannis Versoris in Aristotelis philosophie naturalis libros se mu připisují patrně omylem (Spunar).

Bibliografie:

Literatura:
◦ Magistri Iohannis Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ P. Spunar: Repertorium, 1985.

md